Promocje
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "500x600mm" "PACK" - 400szt
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "500x600mm" "PACK" - 400szt

224,00 zł

Cena regularna: 249,00 zł

Najniższa cena: 199,20 zł

182,11 zł

Cena regularna: 202,44 zł

Najniższa cena: 161,95 zł
szt.
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "450x550mm" "PACK" - 50szt
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "450x550mm" "PACK" - 50szt

16,47 zł

Cena regularna: 19,38 zł

Najniższa cena: 19,38 zł

13,39 zł

Cena regularna: 15,76 zł

Najniższa cena: 15,76 zł
zestaw
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "350x460mm" "PACK" - 100szt
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "350x460mm" "PACK" - 100szt

26,99 zł

Cena regularna: 29,99 zł

Najniższa cena: 29,42 zł

21,94 zł

Cena regularna: 24,38 zł

Najniższa cena: 23,92 zł
zestaw
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "260x360mm" "C"- 1500szt
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "260x360mm" "C"- 1500szt

247,20 zł

Cena regularna: 309,00 zł

Najniższa cena: 298,63 zł

200,98 zł

Cena regularna: 251,22 zł

Najniższa cena: 242,79 zł
zestaw
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "430x600mm" "PACK" - 50szt
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "430x600mm" "PACK" - 50szt

17,10 zł

Cena regularna: 19,00 zł

Najniższa cena: 19,00 zł

13,90 zł

Cena regularna: 15,45 zł

Najniższa cena: 15,45 zł
szt.
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "750x580mm" - 100szt.
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "750x580mm" - 100szt.

85,00 zł

Cena regularna: 95,50 zł

Najniższa cena: 99,99 zł

69,11 zł

Cena regularna: 77,64 zł

Najniższa cena: 81,29 zł
szt.
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "310x420mm" - 10szt
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "310x420mm" - 10szt

6,08 zł

Cena regularna: 6,75 zł

Najniższa cena: 5,60 zł

4,94 zł

Cena regularna: 5,49 zł

Najniższa cena: 4,55 zł
zestaw
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "350x500mm" - 10szt
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "350x500mm" - 10szt

8,10 zł

Cena regularna: 9,00 zł

Najniższa cena: 7,25 zł

6,59 zł

Cena regularna: 7,32 zł

Najniższa cena: 5,89 zł
zestaw
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "190x250mm" - 50szt
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "190x250mm" - 50szt

9,44 zł

Cena regularna: 10,49 zł

Najniższa cena: 10,49 zł

7,67 zł

Cena regularna: 8,53 zł

Najniższa cena: 8,53 zł
zestaw
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "190x250mm" - 100szt
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "190x250mm" - 100szt

17,99 zł

Cena regularna: 19,99 zł

Najniższa cena: 15,76 zł

14,63 zł

Cena regularna: 16,25 zł

Najniższa cena: 12,81 zł
zestaw
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "240x330mm" "PACK" - 50szt
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "240x330mm" "PACK" - 50szt

8,99 zł

Cena regularna: 9,99 zł

Najniższa cena: 9,99 zł

7,31 zł

Cena regularna: 8,12 zł

Najniższa cena: 8,12 zł
zestaw
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "240x330mm" "PACK" - 100szt
FOLIOPAKI KOPERTY KURIERSKIE "240x330mm" "PACK" - 100szt

17,09 zł

Cena regularna: 18,99 zł

Najniższa cena: 18,99 zł

13,89 zł

Cena regularna: 15,44 zł

Najniższa cena: 15,44 zł
szt.

*Po zalogowaniu ceny zmieniają się 

automatycznie o 3% rabatu

Kategorie blog
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "zawieszamy.pl"

I.    Definicje


1.1.    Administrator Danych Osobowych - Bes-Pol "Zawieszamy" z siedzibą w Chełmży przy ul. Dworcowej 9, 87 – 140 Chełmża;
1.2.    Baza Danych – zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym Podstawowym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym również Partnerów, w celu realizacji Programu;
1.3.    Uczestnik zostaje automatycznie dodany do programu lojalnościowego zaraz po dokonaniu pełnej rejestracji
1.6.    Organizator Programu (dalej zwany Organizatorem)  – BES-POL "Zawieszamy";
1.7.    Panel Uczestnika (dalej zwany Panelem) – strona internetowa z dostępem ograniczonym znajdująca się pod adresem www.zawieszamy.pl, umożliwiająca uzyskiwanie informacji na temat danych osobowych Uczestnika, dokonanych transakcji, ilości naliczonych i wymienionych Punktów w Programie oraz sposobie ich wykorzystania, jak również zapewniający możliwość zamawiania dodatkowych Korzyści zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej Programu.
1.8.    Partner – podmiot współpracujący z Organizatorem w związku z Programem, który oferuje dodatkowe korzyści Uczestnikowi
1.9.    Regulamin Programu (dalej zwany „Regulamin”) – niniejszy regulamin, który definiuje prawa i obowiązki Uczestnika w Programie, w szczególności korzyści płynące z uczestnictwa w programie
1.10.    Uczestnik Programu (zwany dalej „Uczestnik”) – osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dobrowolnie zaakceptowała Regulamin Programu.
1.11.    Strona Internetowa Programu – strona internetowa dostępna pod adresem www.zawieszamy.pl


II.    Postanowienia Ogólne


2.1.     Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Programu Lojalnościowego (zwanego dalej „Programem”) jednocześnie określając prawa i obowiązki Uczestnika Programu oraz obowiązki Organizatora.
2.2.    Regulamin Programu dostępny jest na Stronie Internetowej Programu oraz w siedzibie Organizatora.
2.3.    Program jest organizowany i zarządzany przez Organizatora przy współpracy przedsiębiorców, z którymi Organizator zawarł umowę współpracy ( zwani dalej „Partnerzy”). Program obowiązuje w Sklepach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, jeżeli został on w danym kraju wprowadzony. Aktualna lista Partnerów dostępna jest na Stronie Internetowej Programu.
2.4.    Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach, której w związku z nabyciem określonych produktów lub usług Partnerów Programu zostaną przyznane punkty (zwane dalej „Punkty”). Przyznane Punkty będą wymienione na odpowiednią wysokość procentową rabatu.


III.    Warunki przystąpienia do programu


3.1.    Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca transakcji, o których mowa w punkcie 2.4, na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uzupełniła Formularz Zgłoszeniowy Podstawowy (FZP) i otrzymała Kartę.
3.2.    Warunkiem wymiany punktów na korzyści jest pełna rejestracja.
3.3.    Wszelkie zmiany w danych osobowych wprowadzone podczas rejestracji powinny być bezzwłocznie aktualizowane.

V.    Naliczanie i Wymiana Punktów na nagrody


5.1.    Naliczenie Punktów dokonywane jest w oparciu o nabycie odpowiedniej kwoty podczas zakupu. Aktualne warunki naliczania określane są przez Partnera i dostępne na Stronie Internetowej Programu. Naliczone Punkty są dostępne do wymiany natychmiast po ich przyznaniu w związku z wewnętrznym przetwarzaniem danych w Programie.
5.2.    Informacje o aktualnym stanie Punktów oraz historii transakcji dostępne są w Panelu Uczestnika. Wymiana Punktów na korzyści możliwa jest wyłącznie po pełnej rejestracji.


VI.    Wygaśnięcie ważności punktów


6.1.
Punkty są przyznane "dożywotnio" do uczestnika i mogą być wykorzystane w każdej chwili.


VII.    Zakończenie Programu, utrata statusu Uczestnika.


7.1.    Uczestnik może zostać pozbawiony przez Organizatora statusu Uczestnika, gdy rażąco i nagminnie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu oraz działa w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem zmierzając do pokrzywdzenia Organizatora oraz działa w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, zwyczajem, jak również w przypadku podania podczas procedury rejestracyjnej fałszywych danych.
7.2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź usunięcia konta Uczestnika, w stosunku do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, iż dopuścił się działań określonych w pkt. 7.1. Czynności określone w zdaniu poprzednim muszą zostać poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym przy udziale Uczestnika.
7.3.    Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie poprzez zawiadomienie Organizatora w formie pisemnej, za pomocą Panelu Uczestnika, bądź drogą mailową.
7.4.    Z chwilą rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu oraz dokonuje ich trwałego usunięcia z Bazy Danych.
7.5.    Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez wskazania przyczyny, za uprzednim zawiadomieniem na Stronie Programu, które będzie miało miejsce na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu wraz ze wskazaniem terminu, do którego można wykorzystać zebrane w programie Punkty na korzyści dostępne w ramach Katalogu Korzyści.


VIII.    Ochrona danych osobowych


8.1.    Organizator, dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników, przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, aby przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002,nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
8.2.    Organizator zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024).
8.3.    Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.
8.4.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych. Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych jest Organizator.
8.5.    Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem np. firmom informatycznym w celu stworzenia Bazy Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organizator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.
8.6.     Podstawą do udostępnienia danych podmiotom nieuczestniczącym w Programie jest wyłącznie zgoda Uczestnika, bądź przepisy prawa powszechnie obowiązujące.


IX.    Zakres odpowiedzialności.


9.1.    Z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w poniższych postanowieniach Organizator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych, ani ich bezbłędnego funkcjonowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak dostępu do Strony Internetowej Programu, a także nie odpowiada za opóźnienia, utratę danych ani za szkody powstałe w czasie transmisji danych ze Strony Internetowej Programu do Uczestników.
9.2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych podczas pełnej rejestracji. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym i ich aktualizację.

X.     Postanowienia końcowe


10.1. 
    Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiana taka nie wpływa na prawa uczestnika nabyte przed dokonaniem zmiany. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie określonym przez Organizatora.
10.2.    Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z pkt. 10.1. niniejszego Regulaminu, Organizator powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu w swojej siedzibie, na Stronie Internetowej Programu lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej.
10.3.    Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie swoje uwagi lub spostrzeżenia drogą elektroniczną za pośrednictwem Panelu Uczestnika lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pracownicy Partnerów uczestniczących w Programie mogą korzystać z Programu zgodnie z wewnętrznie ustalonymi zasadami.

 

XI.     Naliczanie punktów


11.1. 
    Punkty są naliczane już od pierwszych zakupów dla każdego zarejestrowanego Uczestnika.
11.2.    Każdy punkt (1pkt.) jest naliczany za każdorazowe 100zł

11.3.    Punkty są sumowane za każdy zakup przez zarejestrowanego użytkownika. Punkty są przyznawane za każde wydane 100zł

11.4.    Progi umożliwiające uzyskanie stałego rabatu

1% od 1000zł
2% od 2000zł
3% od 3000zł
4% od 4000zł
5% od 5000zł

 

Informujemy, że dane osobowe zawarte w formularzu, po wyrażeniu przez Uczestnika zgody, będą przetwarzane przez BES-POL, jako administratora danych oraz mogą zostać udostępnione w pełnym zakresie podmiotom należącym do BES-POL z siedzibą w Łodzi przy ul. Dworcowej 9, 87-140 Chełmża oraz podmiotom współpracującym z firmą BES-POL w celu realizacji programu lojalnościowego oraz promocji i marketingu produktów i usług, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, o ile Uczestnik wyraził na powyższe zgodę. 

 

Informujemy, że dane osobowe zawarte w formularzu, po wyrażeniu przez Uczestnika zgody, będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu promocji i marketingu produktów i usług Partnerów należących bądź przystępujących do powyższego programu oraz w przyszłości mogą być im udostępniane w związku z realizacją programu z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Lista Partnerów dostępna jest na Stronie Internetowej Programu. 

 

Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania w dowolnym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w programie lojalnościowym "zawieszamy.pl"

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl